Sendikal Raporlar

You are here:
STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi
Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi kapsamında yapılan “STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili: Medya Analizi” araştırması ile, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ulusal medyadaki izdüşümleri analiz edildi.
Yayını indirin
Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması: Türkiye’de AB Desteklerinin Sivil Toplum Sektörünün Etkisindeki Payı
Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı desteği ile TAV, İKV ve YADA iş birliğinde yürütülen AB İzleme Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Yayını indirin
Diyalog Haritalama Araştırması
Diyalog Haritalama Araştırmasıyla sivil toplum-kamu-özel sektör arasındaki diyaloğun haritasının çıkarılması, bu alandaki diyalog boşluklarının ortaya konması, bu boşlukların ortaya koyduğu imkanların ve STK’ların diyalog konusunda mevcut potansiyellerinin belirlenmesi ile diyaloğun mevcut durumunun haritalandırılması hedeflendi.
Yayını indirin
Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Analizi
Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Araştırması ile Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının, bu kuruluşların savunduğu meselelerin, aktivitelerinin ulusal medyada yer alış biçimleri temsili olarak ortaya konarak haber oluş biçimlerine ilişkin bütünsel bir analiz gerçekleştirildi.
Yayını indirin
Türkiye’de Marketlerin Plastik Ayak İzİ Araştırması
Greenpeace için gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'deki perakende ve toptan süpermarketlerin mevcut plastik kullanımı ve plastik kullanımı azaltımına yönelik stratejileri resmedildi.
Yayını indirin
Previous slide
Next slide