Anasayfa

You are here:

Adhoc Araştırma Danışmanlık Analiz Strateji Olarak;

Özel sektör, akademi, kamu ve sivil toplumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı ve bu bilginin kurumların hedefleri doğrultusunda stratejiye dönüşmesine katkı sağlamayı hedefleriz.

Kurumların ve şirketlerin kavramsal, prosedürle ve olgusal bilgilere dayanan strateji çalışmalarına katkı sunuyoruz.

2009'dan beri

Toplumsal algılar çok yönlü ve komplekstir

Hedeflenen konulara, meselelere, kavramlara, markalara ya da ürünlere ilişkin toplumun bilişsel yapılarını keşfederiz. Algısal yapıların karmaşıklığını anlar; bu yapıları modeller ve bu yapılardan stratejiler üretiriz. Yenilikçi araştırma yöntemleri ile toplumsal algılara ilişkin “kimsenin görmediğini görür, söylemediğini söyleriz”.

İhtiyaçlar özgündür

Önceden belirlenmiş araştırma şablonlarının dışına çıkarız; kurumların ve ürünlerin özgünlüğüne değer vererek spesifik ve butik modeller geliştirir ve uygularız.

Müşteri
0 +
Yıl
0

Adhoc'un analizleri bağlamsaldır

Verinin söylediğinin ötesine geçer, veriyi toplumun ve kurumların bağlamlarına göre anlamlandırırız.

Adhoc yaklaşımı holistiktir

Araştırma nesnelerini keşfederken, olguları özgün koşullarına göre değerlendirir ve karma yöntemler kullanarak anlamaya çalışırız. Farklı veri kaynaklarından aldığımız birbirini besleyen veriler sayesinde meselelerin yalnızca görünen bölgelerini değil, tüm köşelerini keşfederiz.

Haberleşelim

Kariyer hedefleriniz ve “yeni” fikirleriniz için…