Ad_manifesto

You are here:

“Rasyonel olan gerçektir, gerçek olan ilişkisel.”

Adhoc bir “araştırma şirketi” olmaktan öte; araştırmalardan beslenen – daha kesin bir ifadeyle anlam dünyalarını bilimsel bilgiden kuransosyal bilimcilerin oluşturduğu bir araştırma ekibidir.

Kuşkulu ve meraklıdır. Her türlü argümanın temellerini, kesinliklerini ve etkilerini irdeler, irdeledikçe daha çok araştırır; meselelerin her köşesine bakar ve derinlemesine anlamaya çalışır. Farklı veri kaynaklarından topladığı verileri birlikte değerlendirir, resmin bütününü görmeye odaklanır.

Sürekliliğin peşinden gider; kapasitesini geliştirmek için kendini sürekli geliştirmesi, yeni yöntem ve yaklaşımları hayata geçirmesi gerektiğine inanır. Bu amaçla yenilikçi araştırma modellerine yatırım yapar, geliştirir ve araştırmalarında uygular.

Ürettiği bilgiyi anlatmanın en iyi yolunu arar:

Veriyi zenginleştirir, sadeleştirir, kümeler, indirger, soyutlar, modeller, saklar, görselleştirir, somutlar, sınar, karşılaştırır, yayar, analiz eder, raporlar, kategorize eder, sınıflandırır, sunar…

Yalnızca anlamak için değil, değiştirmek ve değiştirirken “sosyal fayda” yaratmak için araştırma yapar. Bu nedenle araştırmaları yalnızca keşfetmez; değişim için veri temelli ve uygulanabilir strateji üretir.

Araştırırken sosyal bilimlerin etiğini kabul eder ve kodlarını uygular. Adhoc kimlik, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomi ve tür ayrımcılıklarının her çeşidine, tüm boyutları ile karşıdır. Adhoc ekibi evrensel değerleri kabul eder; tüm uygulamalarında tarihe, kültürlere, inanışlara ve doğaya zarar veren ya da zarar verme potansiyeli taşıyan fikir ve yaklaşımlardan uzak durur.

Yıl
0
İl
0
Araştırma
0 +
Müşteri
0 +