Sosyal Etki / İzleme Değerlendirme Araştırmaları

 • Haydi Kızlar Okula
 • UNDP/SGP Projeleri
 • AB Projeleri
 • BTC Çevre Projeleri
 • Kadın Adayları Destekleme Kampanyası
 • Meslek Lisesi Memleket Meselesi
 • Hayata Artı
 • Çocukların Meyve Bahçeleri
 • Çık Dışarıya Oynayalım
 • Pınar SGBE
 • ETİ Sarı Bisiklet

AD_Boutique Araştırmalar

 • Gençlik Halleri
 • Muhafazakar Tüketici Profili
 • İnternet Profilleri
 • Sosyal Medya Kullanım Eğilimleri
 • Türkiye’de STK’lar
 • Şirket, Toplum, STK Ekseninde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Obezite Deneyimi
 • Türkiye’nin Ortak Değerleri
 • Muhafazakar İletişim
 • Çocuklarda Fiziksel Aktivite

Strateji Geliştirme Etkinlikleri

 • Sorun ve Çözüm Atölyeleri
 • Paydaş Analizi Atölyesi
 • Planlama Atölyeleri
 • Reklam Danışmanlıkları
 • Paydaş Angajmanı Strateji Çalışmaları

Periyodik Araştırmalar

 • Tahlil: Online Medya Analizi
 • Paydaş kurumsal itibar araştırmaları
 • Tüketici kurumsal itibar araştırmaları

Masabaşı Raporları

 • Gençlik, İstihdam ve Girişimcilik
 • Kanaat Önderleri ve Hakim Kanaatler
 • Türkiye’de Sigarının İtibar Yolculuğu
 • Kadın ve Girişimcilik
 • GDO Sosyal Medya Analizi
 • İklim Değişikliği Sosyal Medya Analizi
 • Türkiye’de Şeker