Kadının güçlenmesi ve her alanda katılımının artması ile bir şirketin performansında artış meydana gelmesinin ne ilgisi var? 

Aslında düşündüğümüzden daha çok ilgisi var. Araştırmalar bu bağlantıları ortaya koymakta.

Kadın katılımının her düzeyde artmasının şirket açısından getirilerine bakacak olursak çok farklı alanlarda kazanımları mevcut.

Finansal performansta yükselme:

McKinsey’in “Women Matter” raporu, yönetim kuru­lunda bulunan kadın sayısı ile şirketlerin örgütsel ve finansal performansları arasında güçlü bir ilişki oldu­ğunu göstermektedir. Yine aynı rapora göre kurumsal verimliliği belirleyen çalışma ortamı değerleri, koordinasyon, denetim, liderlik, sorumluluk, dışa dönüklük ve yeniliklere açık olma konularında şirket çalışanları nezdinde olumlu geri dönüşler alındığı da bulgular arasında.

IMF’nin gerçekleştirdiği araştırma ise yönetim kuruluna eklenen her bir kadının (yönetim kurulu sayısı aynı kalsa bile) aktif getiri oranını 8 ile 13 puan arası artırıyor [1].

Yatırım getirileri, pazar payı, sermaye ve hisse senedi gibi değerlerde artış:

Catalyst tarafından ABD’nin ilk 500 şirketi üzerine yapılan “The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards (Gerçek Sonuç: Kurumsal Performans ve Kurullarda Kadın Temsili)” başlıklı çalışma, yönetim kurulunda en az 3 kadın bulunan şirketlerin yatırım getirilerinin, yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlere göre %60 daha fazla olduğunu göstermektedir [2].

Harvard Business Review’da yayınlanan “Women in the Executive Suite Correlate to High Profits (Yönetici Grup İçerisindeki Kadınlar Yüksek Kar Oranlarına Neden Oluyor)” başlıklı araştırma; kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin, pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans gösterdiği­ni ortaya koymaktadır [3].

Şirketlerin kendi müşteri tabanlarının temsil gücünü artırması ve tüketici tercihlerine yönelik daha fazla bilgi ve öngörü:

Kadınların satın alma kararlarını etkilemektedir. Harvard Business Review’a göre dünya genelinde kadınlar, satın alma kararları ve tercihlerinin %80’ini etkilemekte, yıllık toplam tüketici harcamalarının yak­laşık 20 trilyon dolarlık kısmını gerçekleştirmektedir [4]. Bu harcama, küresel düzeydeki toplam hane harca­malarının %57’sine karşılık gelmektedir [5].

Şirketinizin kadının güçlenmesi için neler yapabileceği konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.

Yazar: Esra Atalay Tuna

Resim: Pixabay.com

Yazar: Esra Atalay Tuna

Resim: Pixabay.com